کد خبر: 64
تاریخ انتشار: August 9, 2021

سوال نجفی از زاکانی:بانوان مشاور به تهران باز می گردند؟

سوال نجفی از زاکانی:بانوان مشاور به تهران باز می گردند؟

سوال نجفی از زاکانی

سوال نجفی از زاکانی عضو شورای اسلامی شهر تهران از زاکانی پرسید: در دوره چهارم شهری ۲۲ مشاور بانوان در کنار شهرداران بوده اند که در دوره گذشته حذف شده است، نگاه ویژه شما به بانوان چیست؟

به گزارش پایگاه خبری شهر و شورا، سوده نجفی پس از استماع برنامه‌های علیرضا زاکانی شهردار احتمالی تهران، سوده نجفی تهران را مملو از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: اما تا امروز راهکارهای شهرداری برای مدیریت آن سلبی بوده است.

وی افزود: در دوره مدیریت قالیباف در شهرداری، ۲۲ مشاور بانوان در کنار شهرداران بوده‌اند که در دوره گذشته حذف شده و می‌خواهم بدانم نگاه ویژه شما به بانوان چیست؟

نجفی از زاکانی خواست این تعهد را بدهد که ادامه دهنده راه شهدا باشد تا این شورا شرمنده مردم نباشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.